Ljudi u životu probaju puno različitih stvari a samo retke ih preuzmu tako da im posvete ceo život. Gljive su me očarale već u ranom detinjstvu. Od prvih korpi pečuraka koje sam sa ponosom postavio na domaći sto, moja ljubav do gljiva se razvijala i rasla zajedno samnom. U više od dvadeset godina intenzivnog istraživanja gljiva napravio sam sa fotoaparatom preko sto hiljada slika o gljivama. Svoje znanje želim da podelim sa svim ljubiteljima gljiva, koje ujedno pozivam na saradnju pri izradi i oblikovanju ovog sajta.

Na početku sam brao gljive jer me je to opuštalo i relaksiralo. Tako sam preko branja gljiva u prirodi našao svoj unutrašnji mir. Postao sam član Gljivarskog društva Lisička Maribor i Gljivarskog društva Ilirska Bistrica. Kasnije sam postao predsednik determinacijske komisije pri mikološkom savezu Slovenije. Uskoro zatim su me više od branja gljiva počele da interesuju same gljive i počeo sam da jih istražujem preko mikroskopije, da jih slikam i da dokumentiram sve podatke. U Sloveniji sam učestvovao na različitim mikološkim kampovima i skupovima. Takođe sam organizovao višednevna srećanja sa predavanjima o mikologiji i makroskopskoj detekciji gljiva. 
Jak utisak na mene su napravili američki mikologi, koje sam upoznao na sastanku NEMF (The Northeast Mycological Federation): Sam Ristič, Garry H. Lincoff i drugi. Iz Amerike sam se vratio pun energije i zanosa i sa još većim žarom sam se posvetio istraživanju gljiva. Svoje znanje želim povećati i razvijati dalje. Sarađujem sa svetsko priznatim mikologom Pierre Rouxom i Vladimirjem Antoninom, i sa više drugih priznatih mikologa iz celog sveta, a ujedno obilazim i učestvujem na raznim mikološkim susretima u inostranstvu.

Sa razvojem digitalne fotografije u 90. godinama prošlog stoleća postao sam korisnik Nikonove profesionalne fotografske opreme. Za mikroskopiju gljiva upotrebljavam Olympusove mikroskope, koji između ostalog omogućavaju kompjutersku obradu kod merenja spor, bazidijev, hif, … itd.

Podatke višegodišnjih istraživanja arhiviram u kompjuterskom obliku. Dobijene podatke želim podeliti sa svim ljubiteljima gljiva kao i da jih sačuvam za naše potomke. Sajt www.gobice.com neka postane centralni sajt o gljivama jer je sa svojom bazom podataka i kapacitetom odličan izvor znanja. Ljubitelji gljiva, priđite, da sarađujmo, da zajedno napravimo najbolji sajt o gljivama, da zajedno istražujemo i podižemo svest ljudi o gljivama.

 

Zlatko Ivec