Mushroom / Book

1. Conocybe aeruginosa Romagn. 1969
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (553)
2. Conocybe aeruginosa var. caeruleopallida Hauskn. (2007)
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (556)
3. Conocybe alba (Enderle) Hauskn. & Enderle. 2007
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (569)
4. Conocybe albipes var. albipes Hauskn. 1998
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (468)
5. Conocybe albipes var. rugata Hauskn. 1998
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (472)
6. Conocybe alboradicans Arnolds 1982
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (265)
7. Conocybe ambigua Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (298)
8. Conocybe anthracophila var. anthracophila Maire & Kühner ex Kühner & Watling 1983
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (364)
9. Conocybe anthracophila var. ovispora Hauskn. 2005
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (368)
10. Conocybe antipus (Lasch) Fayod 1889
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (259)
11. Conocybe apala (Fr.) Arnolds 2003, Milky Conecap
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (402, 29 a-c)
12. Conocybe aporos Kits van Wav. 1970
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (629)
13. Conocybe aporos var. moseriana Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (632)
14. Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav. 1970, Ringed Conecap
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (635)
15. Conocybe aurea (Jul. Schäff.) Hongo 1963
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (149)
16. Conocybe aurea var. hololeuca Hauskn. 2000
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (152)
17. Conocybe bispora (Singer) Hauskn. 1998
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (380)
18. Conocybe bisporigera (Hauskn. & Krisai) Arnolds 2003
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (358)
19. Conocybe blattaria (Fr.) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (651)
20. Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn. & Svrcek 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (200)
21. Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Watling 1971
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (604)
22. Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn. 2007
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (459)
23. Conocybe brunneola Kühner ex Kühner & Watling 1982
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (197)
24. Conocybe caeruleobasis Tkalčec, Mešić & Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (183)
25. Conocybe caespitosa (Murrill) Watling 1977
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (371)
26. Conocybe cettoiana Hauskn. & Enderle 1992
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (304)
27. Conocybe coprophila (Kühner) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (563)
28. Conocybe crispella (Murrill) Singer 1950
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (480)
29. Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (549)
30. Conocybe cylindracea Kühner & Watling 1983
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (410)
31. Conocybe daamsii Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (268)
32. Conocybe deliquescens Hauskn. & Krisai 2006
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (494)
33. Conocybe dentatomarginata Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (624)
34. Conocybe dumetorum (Velen.) Svrcek 1956
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (506, 510)
35. Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora Hauskn. 1995
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (513)
36. Conocybe dunensis T.J. Wallace 1960
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (188)
37. Conocybe echinata (Velen.) Singer 1989
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (232)
38. Conocybe enderlei Hauskn. 2001
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (219)
39. Conocybe enderlei var. variispora Hauskn. 2001
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (222)
40. Conocybe exannulata Kühner & Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (618)
41. Conocybe exannulata Kühner 1953
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (616)
42. Conocybe farinacea Watling 1964
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (441)
43. Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (578)
44. Conocybe fimetaria Watling 1986
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (428)
45. Conocybe fiorii (D. Sacc.) Watling 1981
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (310)
46. Conocybe fuscimarginata (Murrill) Singer 1969
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (417)
47. Conocybe gigasperma Enderle & Hauskn. 1992
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (452)
48. Conocybe gracilis Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (256)
49. Conocybe graminis Hauskn. 1996
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (250)
50. Conocybe hadrocystis (Kits van Wav.) Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (638, 876, 877, 878)
51. Conocybe haglundii Hauskn. 2001
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (227)
52. Conocybe halophila Singer 1959
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (342)
53. Conocybe herbarum Hauskn. 1996
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (253)
54. Conocybe hexagonospora Métrod ex Hauskn. & Enderle 1993
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (457)
55. Conocybe hornana Singer & Hauskn. 1989
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (522, 525)
56. Conocybe incarnata (Jul. Schäff.) Hauskn. & Arnolds 2003
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (398)
57. Conocybe ingridiae Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (383)
58. Conocybe inocybeoides Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (406)
59. Conocybe inopinata Hauskn. & Contu 2007
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (498)
60. Conocybe intermedia Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (601)
61. Conocybe intrusa (Peck) Singer 1950
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (501)
62. Conocybe juniana (Velen.) Hausknecht & Svrcek 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (240)
63. Conocybe juniana var. sordescens (P.D. Orton) Hauskn. & Svrcek 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (243)
64. Conocybe juniana var. subsejuncta Hauskn. 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (246)
65. Conocybe karinae Gubitz & Hauskn. 2008
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (487)
66. Conocybe leporina (Velen.) Singer 1988
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (388)
67. Conocybe lobauensis Singer & Hauskn. 1988
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (322)
68. Conocybe macrocephala Kühner ex Singer 1959
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (138)
69. Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn. 2003
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (293)
70. Conocybe magnispora (Murrill) Singer 1950
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (450)
71. Conocybe mairei Kühner ex Watling 1977
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (582, 585)
72. Conocybe merdaria Arnolds & Hauskn. 2003
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (286)
73. Conocybe mesospora Kühner ex Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (208)
74. Conocybe microrrhiza var. microrrhiza Hauskn. 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (390)
75. Conocybe microrrhiza var. parvispora (Hauskn.) Hauskn. 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (393)
76. Conocybe microrrhiza var. tetraspora (Singer & Hauskn.) Hauskn. 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (395)
77. Conocybe microspora (Velen.) Dennis 1953
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (193)
78. Conocybe minima Singer & Hauskn. 1992
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (224)
79. Conocybe monikae Hauskn. 2003
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (313)
80. Conocybe moseri Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (354, 361)
81. Conocybe murinacea Watling 1980
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (438)
82. Conocybe naviculospora Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (308)
83. Conocybe nemoralis Harmaja 1979
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (621)
84. Conocybe nigrescens Hauskn. & Gubitz 2006
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (352)
85. Conocybe nigrodisca Hauskn. & Krisai 1992
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (212)
86. Conocybe ochroalbida Hauskn. 1995
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (205)
87. Conocybe ochrostriata Hauskn. 2005
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (345, 349)
88. Conocybe pallidospora Kühner & Watling 1983
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (332)
89. Conocybe papillata Hauskn. & L. Nagy 2007
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (271)
90. Conocybe parvula Døssing & Watling, in Watling 1983
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (587)
91. Conocybe pilosella (Pers.) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (326)
92. Conocybe pilosella var. brunneonigra Hauskn. & Krisai 1992
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (330)
93. Conocybe pinetorum Watling, Esteve-Rav. & G. Moreno 1986
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (447)
94. Conocybe pragensis Hauskn. 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (274)
95. Conocybe pseudocrispa (Hauskn.) Arnolds 2003
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (477)
96. Conocybe pubescens (Gillet) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (289)
97. Conocybe pulchella (Velen.) Hauskn. & Svrček 1999
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (282)
98. Conocybe pulchra (Clem.) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (463)
99. Conocybe pygmaeoaffinis (Fr.) Kühner 1935
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (571)
100. Conocybe rhizophora Hauskn. 2009
    •  Fungi Europaei 11 - Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod, 2009 (262)