Gljiva / Knjiga

1. Agaricus arvensis Schaeff. 1774, Ovčarska pečurka
    •  Svijet gljiva, 1997 (145)
2. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach 1946, Plemenita pečurka - bijela
    •  Svijet gljiva, 1997 (146)
3. Agaricus essettei Bon 1983, Gomoljasta šumarica
    •  Svijet gljiva, 1997 (149)
4. Agaricus sylvaticus Schaeff. 1833, Mala šumarica
    •  Svijet gljiva, 1997 ( 150)
5. Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer 1951, Kračunasta pečurka
    •  Svijet gljiva, 1997 (148)
6. Agaricus xanthodermus var. meleagrioides (A. Pearson) Bon & Cappelli 1983 , Šarena pečurka
    •  Svijet gljiva, 1997 (236)
7. Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar 1957, Grebenasta rupičarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (215)
8. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. 1801, Carska blagva
    •  Svijet gljiva, 1997 (138)
9. Amanita citrina Pers. 1797, Žućkasta pupavka
    •  Svijet gljiva, 1997 (142)
10. Amanita contui Bon & Courtec. 1989, Žuta preslica
    •  Svijet gljiva, 1997 (144)
11. Amanita fulva Fr. 1815, Crvenosmeđa preslica
    •  Svijet gljiva, 1997 (143)
12. Amanita muscaria (L.) Lam. 1783, Muhara
    •  Svijet gljiva, 1997 (139)
13. Amanita pantherina (DC.) Krombh. 1846 , Panterina muhara
    •  Svijet gljiva, 1997 (140)
14. Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833, Zelena pupavka
    •  Svijet gljiva, 1997 (136)
15. Amanita rubescens Pers. 1797 , Biserna muhara
    •  Svijet gljiva, 1997 (141)
16. Amanita virosa (Fr.) Bertill. 1866, Smrdljiva pupavka
    •  Svijet gljiva, 1997 (137)
17. Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys 2002 , Kijačasta grlašica
    •  Svijet gljiva, 1997 (91)
18. Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 1871, Medena puza
    •  Svijet gljiva, 1997 (108)
19. Armillaria tabescens (Scop.) Emel 1921, Čupava grmača
    •  Svijet gljiva, 1997 (109)
20. Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 1889, Vodomjerna zvjezdača
    •  Svijet gljiva, 1997 (20)
21. Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 1886, Judino uho
    •  Svijet gljiva, 1997 (232)
22. Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 1822, Naborano uho
    •  Svijet gljiva, 1997 (231)
23. Auriscalpium vulgare Gray 1821, Obična žličarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (199)
24. Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 1801
    •  Svijet gljiva, 1997 (26)
25. Bolbitius titubans (Bull.) Fr. 1838 , Šaroliki smetištar
    •  Svijet gljiva, 1997 (167)
26. Boletus aereus Bull. 1789, Hajdinski vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (54)
27. Boletus edulis Bull. 1782, Crnogorični vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (53)
28. Boletus erythropus Pers. 1796, Baršunasti vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (62)
29. Boletus ferrugineus Schaeff. 1762 , Smeđi baršunovac
    •  Svijet gljiva, 1997 (73)
30. Boletus reticulatus Schaeff. 1774, Raspucani vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (55)
31. Boletus speciosus Frost 1874, Ljupki vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (58)
32. Boletus subtomentosus L. 1753, Podstavljeni baršunovac
    •  Svijet gljiva, 1997 (71)
33. Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J.L. Frank 2014, Fehtnerov vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (56)
34. Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank 2014, Kraljevski vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (57)
35. Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 2014, Ljeponogi vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (60)
36. Calocera viscosa (Pers.) Fr. 1821, Viskozna rožnatica
    •  Svijet gljiva, 1997 (227)
37. Calocybe gambosa (Fr.) Donk 1962, Bijela đurđevača
    •  Svijet gljiva, 1997 (111)
38. Cantharellus cibarius Fr. 1821, Bjelkasta lisičica
    •  Svijet gljiva, 1997 (181,183, 186)
39. Cantharellus cinereus (Pers.) Fr. 1821, Pepeljasta lisičica
    •  Svijet gljiva, 1997 (184)
40. Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 1964 , Borov slinavac
    •  Svijet gljiva, 1997 (75)
41. Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. 1801 , Vještičino srce
    •  Svijet gljiva, 1997 (28)
42. Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 1933, Velika toljaga
    •  Svijet gljiva, 1997 (188)
43. Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. 1871, Mala martinčica
    •  Svijet gljiva, 1997 (90)
44. Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871, Siva maglenka (Maglenka)
    •  Svijet gljiva, 1997 (94)
45. Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 1871 , Mirisna uleknjača
    •  Svijet gljiva, 1997 (93)
46. Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. 1871 , Otrovna brašnjača
    •  Svijet gljiva, 1997 (92)
47. Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. 1871, Krhka brašnjača
    •  Svijet gljiva, 1997 (128)
48. Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange 1938 , Rasijana gnojištarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (159)
49. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001, Blistava gnojištarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (160)
50. Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001, Naborana gnojištarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (158)
51. Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001, Šarena gnojištarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (161)
52. Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 1797, Velika gnojištarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (157)
53. Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. 1838, Naborani ciganček
    •  Svijet gljiva, 1997 (181)
54. Cortinarius praestans Cordier 1870, Debelonoga koprenka
    •  Svijet gljiva, 1997 (179)
55. Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. 1838, Žarkocrvena koprenka
    •  Svijet gljiva, 1997 (178)
56. Cortinarius trivialis J.E. Lange 1940, Obična koprenka
    •  Svijet gljiva, 1997 (180)
57. Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 1825, Crna trubača
    •  Svijet gljiva, 1997 (187)
58. Craterellus lutescens (Fr.) Fr. 1838, Zlatonoga trubača
    •  Svijet gljiva, 1997 (185)
59. Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 1936, Žuta košarica
    •  Svijet gljiva, 1997 (21)
60. Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon 1985, Oštro ispučena sočnica
    •  Svijet gljiva, 1997 (84)
61. Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko 1989, Snježna soćnica
    •  Svijet gljiva, 1997 (85)
62. Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini 2014, Posuti vrganj
    •  Svijet gljiva, 1997 (59)
63. Cyathus olla (Batsch) Pers. 1801, Glatka košarica
    •  Svijet gljiva, 1997 (22)
64. Cyathus striatus (Huds.) Willd. 1787, Prugasta košarica
    •  Svijet gljiva, 1997 (23)
65. Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 2014, Južnjačka jablanovača
    •  Svijet gljiva, 1997 (168)
66. Echinoderma asperum (Pers.) Bon 1991, velika trnovača
    •  Svijet gljiva, 1997 (151)
67. Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. 1887, Plava rudoliska
    •  Svijet gljiva, 1997 (133)
68. Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. 1871, Sivkasta slivovača
    •  Svijet gljiva, 1997 (131)
69. Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. 1871, Smrdljiva rudoliska
    •  Svijet gljiva, 1997 (130)
70. Entoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Roze 1880, Bijela šljivovača
    •  Svijet gljiva, 1997 (132)
71. Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. 1871, Olovasta rudoliska
    •  Svijet gljiva, 1997 (129)
72. Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 1822, Žljezdolika drhtavica
    •  Svijet gljiva, 1997 (228)
73. Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1792, Vukovo meso
    •  Svijet gljiva, 1997 (206)
74. Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1951, Baršunasta panjevčica
    •  Svijet gljiva, 1997 (127)
75. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 1881, Smrekina kopitarka
    •  Svijet gljiva, 1997 (226)
76. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 1881, Hrastova sjajnica
    •  Svijet gljiva, 1997 (207)
77. Geastrum minimum Schwein. 1822
    •  Svijet gljiva, 1997 (27)
78. Geopora sumneriana (Cooke) M. Torre 1976, Sumnerijanova zakopanka
    •  Svijet gljiva, 1997 (1)
79. Guepinia helvelloides (DC.) Fr. 1828 , Crvenkasta hladetina
    •  Svijet gljiva, 1997 (230)
80. Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1912, Razorna plamenka
    •  Svijet gljiva, 1997 (177)
81. Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. 1997, Sraštena plosnatica
    •  Svijet gljiva, 1997 (117)
82. Gymnopus fusipes (Bull.) Gray 1821, Hrastova plosnatica
    •  Svijet gljiva, 1997 (118)
83. Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. 1888, Žuti johovac
    •  Svijet gljiva, 1997 (64)
84. Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. 1872, Blijeda plavulja
    •  Svijet gljiva, 1997 (175)
85. Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken 1911, Korjenasta plavulja
    •  Svijet gljiva, 1997 (176)
86. Helvella acetabulum (L.) Quél. 1874, Proljetna rebrašica
    •  Svijet gljiva, 1997 (8)
87. Helvella crispa (Scop.) Fr. 1822, Jesenji hrčak
    •  Svijet gljiva, 1997 (6)
88. Helvella lacunosa Afzel. 1783, Jamičasti hrčak
    •  Svijet gljiva, 1997 (7)
89. Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi 2015, Krvavi baršunovac
    •  Svijet gljiva, 1997 (74)
90. Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. 1879, Krvareća ježevica
    •  Svijet gljiva, 1997 (198)
91. Hydnum repandum L. 1753, Prosenjak
    •  Svijet gljiva, 1997 (194)
92. Hydnum rufescens Pers. 1800, Mali ježek
    •  Svijet gljiva, 1997 (195)
93. Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. 1871, Stožasta vlažnica
    •  Svijet gljiva, 1997 (86)
94. Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. 1871, Velika vlažnica
    •  Svijet gljiva, 1997 (87)
95. Hygrophorus leucophaeus (Scop.) Fr. 1838, Dvobojna puževica
    •  Svijet gljiva, 1997 (83)
96. Hygrophorus penarius Fr. 1836, Suha puževica
    •  Svijet gljiva, 1997 (79)
97. Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. 1836, Jelova puževica
    •  Svijet gljiva, 1997 (82)
98. Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman 1918, Medena puževica
    •  Svijet gljiva, 1997 (80)
99. Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen 2010, Glatkonoga korenjača
    •  Svijet gljiva, 1997 (121)
100. Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. 1871, Crvenkasta panjevčica
    •  Svijet gljiva, 1997 (170)