15.07.2012

Izašla je prva knjiga sa naslovom GOBE 1

Knjiga sadrži 416 stranica i napisana je na slovenačkom jeziku. To je prva knjiga u seriji. Trenutno je u pripremi već druga knjiga. U knjigi je opisano 200 gljiva i sadrži više od 1200 fotografija. Sve gljive su fotografisane sa različitih strana i iz raznih uglova kao i u preseku i sadrže takođe mikroskopske fotografije spora koje su povećane za 1000 puta. Fotografije su jasne i vide se  sve karakteristike gljiva. Pored odličnih fotografija za svaku gljivu je takođe dan opis. Knjiga je formata A4 s tvrdim koricama.
 

 

Prelistajte vzorec knjige

 


Autor knjige je Zlatko Ivec.
Izdavač IVEC d.o.o.
Štapma: Gorenjski tisk
Cena: 43,80 EUR

 

Knjiga se može naručiti preko sajta:www.ivec.si
ili pošaljite mail na: narocila@ivec.si

 

 

 

 

 

17.07.2012

Izašla je prva knjiga sa naslovom GOBE 1 džepno izdanje

Knjiga ima  416 stranica i napisana je na slovenačkom jeziku. To je prva knjiga v seriji. Trenutno je u pripremi već druga knjiga. U knjigi je opisano 200 gljiva i sadrži više od 600 slik. Sve gljive su fotografisane sa raznih strana i iz različitih uglova kao i u preseku. Fotografije su očitne, tako da su vidne sve karakteristike gljiva. Pored odličnih fotografija za svaku gljivu je dan i opis. Knjiga je džepnog formata sa mekim kofricama.

 

Autor knjige je Zlatko Ivec.
Izdavač IVEC d.o.o.
Štampa: Gorenjski tisk
Cena 19,99 EUR

 

Knjiga se može naručiti preko sajta:www.ivec.si
ili pošaljite mail na: narocila@ivec.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2012

 

Na uvid prilažemo stručnu ocenu knjige GOBE 1                     determinator mentora Dr. Alojz Boha