Pdf prezentacija

Aplikacija je namenjena svim ljubiteljima prirode i mikologije. Sadrži 9100+ zapisa o gljivama, više od 3000+ opisa gljiva i više od 800+ opisa gljiva sa fotografijama. Ujedno sadrži više od 5000 fotografija snimljenih iz raznih uglova, sa presekom gljiva i sa mikroskopskim fotografijama spora.

Aplikacija će vam biti u pomoć kod selekcioniranja i traženja pojedinih gljiva jer omogućava brojne pretrage na osnovu raznih karakteristika kao i brze pretrage.
 

Kod svakog opisa gljive je navedena literatura u kojoj možete naći gljivu, latinsko ime i sinonim, vreme rasta i niz za pretragu (uključujući fotografije) po kojem je moguće naći gljivu u pretraživaču.

 

Aplikacija takođe omogućava dodavanje i upravljanje vlastitih zapisa uključujući dodavanje ličnih fotografija. Fotografije koje su snimljene tako da sadrže GPS koordinate aplikacija automatsko prepozna i učita, lokacijo fotografisane gljive možete dodati i ručno. Ta opcija vam omogućava jednostavan pregled pretrage lokacija za pojedinu gljivu.

 

 

 

Uputstvo za upotrebu aplikacije